Fiskerinæringen i Skandinavia

Fiskerinæringen i Skandinavia

For Norge er fiskerinæringen en stor og viktig industri for landet på grunn av sin lange kystlinje. Men for Danmark og Sverige, er ikke denne industrien like stor i forhold til annen industri.

I Norge har fiskerinæringen i mange år vært en viktig inntektskilde for landet, selv om den ikke kan måle seg med inntektene fra olje. Dette skyldes den lange kystlinjen og dermed at man har et meget stort areale å fiske på. I tillegg til dette store området hvor norske fiskere henter opp fisk til Norges fiskerinæring, så har Norge også satset stort på oppdrettsannlegg for å bidra til fiskerinæringen. I Danmark og Sverige har man også stor fokus på fiskerinæringen, men har er dette ikke en like stor næring som i Norge. Hvis du er lidenskapelig om fiske kan du ta en båtlån fra https://moneybanker.com/no/.

 Fiskerinæringen er en liten industri i Sverige

Selv om fiskerinæringen i Skandinavia er en viktig inntektskilde for mange arbeidere i alle de skandinaviske landene, så er ikke næringen like stor i alle landene. I Sverige, er fiskerinæringen ganske liten i forhold til andre næringer. Landbruk og skogbruk er vesentlig større industrier i Sverige enn hva fiskerinæringen er. Men kystbyene i Sverige er nært knyttet til fiskerinæringen og er avhengige av inntektene den bærer med seg.

 Norge fisker fire ganger så mye som Danmark

Danmarks fiskeriareale er en god del mindre enn Norges, og selv om danskene henter ut mer fisk per kvadratkilometer enn Norge gjør, så henter Norge ut fire ganger så mye fisk som danskene gjør. De siste årene har brakt med seg vanskelige tider for fiskere, noe som gjør at flere har vært avhengige av ekstra finansiering for å fortsette som normalt. Fiskeindustrien i Danmark har valgt å låne penger til fiskerne for å kunne fortsette i vanskelige tider når bankene har avslått deres lånesøknader. Fiskerinæringen er avhengig av at fiskerne kommer seg ut og henter inn råvarene for at fiskeindustrien skal kunne levere i henhold til kundenes etterspørsel. Denne metoden brukes for å få flere unge til å velge å kjøpe seg fiskebåter og bidra til rekruttering til industrien.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *