Hvorfor er Norsk gass viktig for Europa?

Hvorfor er Norsk gass viktig for Europa?

Fornybar energi og en bærekraftig utvikling er viktige fokuspunkter i Europa.Dette er en viktig del av å redusere miljøutslipp ved produksjon av energi.

En viktig grunn til at produksjon av norsk gass er viktig for Europa er at man ønsker en overgang til fornybar energi ved å bytte ut produksjon av energi med kull til gass. Dette vil også redusere miljøutslippene ved produksjon av energi i Europa, som er et viktig mål globalt.

Fornybar energi og bærekraftig utvikling

Det er stor fokus på fornybar energi og en bærekraftig utvikling i Europa, som også er knyttet til reduksjon av miljøfarlige utslipp. En viktig del av denne fokusen er overgang fra bruk av gass i stedet for kull for å produsere energi. Med dette er eksport av norsk gass blitt det som bidrar til den største andelen av norsk eksport. Eksport av norsk gass får en viktigere rolle etterhvert som overgangen til denne typen energiproduksjon utvides. Gass i stedet for olje som kilde for produksjon av energi er en en effektiv måte å kutte klimautslipp på, og det skaper mange arbeidsplasser og enorme verdier for Norge.

 Reduksjon av miljøutslipp

Miljøutslipp er en viktig faktor i forhold til satsingen på gass i stedet for olje til produksjon av energi i Europa. Det er sterkt press globalt for å redusere utslippsnivåer av skadelige miljøavgasser, og dette øker behovet for eksport av norsk gass til europeiske land. Miljøfaktoren har i lang tid vært på agendaen til politikere globalt, og mange mener man ikke reduserer utslippene raskt nok. Denne energisatsingen er med på å fremskynde denne prosessen, noe man også opplever ved hjelp av en økende bruk av gass og strøm som drivstoff til bilparken i de fleste industriland. Men produksjon av energi er et vesentlig bidrag til utslipp av miljøfarlige avgasser. Økt fokus på dette området vil gjøre det mulig å oppnå en nødvendig reduksjon av utslippene både for Europa og for resten av verden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *